[ Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Chi Tiết ChatBot]

Chào Bạn
Trần Toản đây!

Ở video này Trần Toản sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa chi tiết hệ thống Automation của mình. Hãy xem kỹ nó và thực hành từng bước nhé. Từng bước từng bước 1. Chúng ta thực hành và nó sẽ có kết quả.

Nếu nản thì đọc bài này lấy động lực :)

Nếu như lúc này bản thân cảm thấy vất vả, thì hãy tự nói với mình rằng:
“Đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, 
mệt mỏi, bởi vì bạn đang lên dốc”.

Đọc thêm

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.