Nếu bạn vẫn đang nghèo khó thì đó là do bạn lựa chọn

0
2187

Câu chuyện 3 chiếc thùng nước

Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng.Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh;
Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng;
Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức!
Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.

Bài học rút ra:

Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế!.

Có một câu nói chi phối mọi hành động của tôi đó là mọi thứ thứ diễn ra là hậu quả hay kết quả nó phụ thuộc vào cách bạn phản ứng. Bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được môi trường xung quanh bạn, con người xung quanh bạn, bạn chỉ có thể thay đổi chính bạn. Một là bạn lựa chọn kết quả, hai là bạn chọn nguyên nhân. Nếu bạn tiếp tục đổ lỗi cho những thứ xung quanh thì cuộc đời bạn sẽ chẳng có gì thay đổi. Bạn sẽ tiếp tục sẽ với những đau khổ, tức giận, chán chường, than vãn và mệt mỏi.

Cuộc sống là do bạn lựa chọn. Hãy chọn cuộc sống mà bạn mơ ước, bỏ qua những thứ rác rưởi mà ngoại cảnh tác động đến bạn và sống cuộc đời mà bạn mơ ước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here