Tắt Quảng Cáo Chatfuel

Bạn thân mến .

Đây là video hướng dẫn tắt quảng cáo trong Chatfuel
( Nhớ Chọn HD xem cho Nét )

Hãy xem và thực hành ngay nhé.
Chúc bạn thành công.
Nhớ Like hoặc comment thả tim để Toản biết bạn đã xem được
Có bất kỳ câu hỏi nào thì Nhấn vào đây 

https://m.me/toan886

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.