Facebook Automation Marketing

Xây Dựng Hệ Thống Marketing Tự Động Trên Facebook 

I. Tạo và phát triển fanpage

 1.  Cách đặt tên tối ưu cho fanpage
 2.  Chiến lược phát triển fanpage
 3.  Chiến lược thu hút khách hàng tiềm năng
 4.  Tìm kiếm, xây dựng nội dung nhiều ngàn share


II.  Bán hàng trên Facebook

1. Thấu hiểu hành vi người dung trên facebook
2. 6 nguyên nhân thất bại khi kinh doanh online
3. 6 bước kinh doanh thành công trên facebook
4.  7 Mô hình kinh doanh thành công trên Facebook

III. Những yếu tố kinh doanh thành công bền vững

1.      Công thức bất biến trong kinh doanh
2.      Tìm khách hàng tiềm năng
3.      2 câu hỏi ma thuật
4.      Xây dựng phễu bán hàng
5.      Xác định USP của bạn
6.      Chiến lược 8L
7.      Phương pháp xác định vấn đề, nỗi đau, của khách hàng

IV Xây dựng hệ thống Automation

 1. Automation là gì
 2. Các nền tảng xây dựng hẹ thống
 3. Cài đặt chatbot
 4. Tối ưu và phát triển nội dung chatbot
 5. Kết nối chatbot và email
 6. Trần Toản kiểm tra hệ thống cho anh chị

V Kinh doanh trên Facebook

 1. 4 Nguyên tắc chọn sản phẩm
 2. 7 Mô hìn kinh doanh trên facebook
 3. 5 Quy luật thành công tuyệt đỉnh
 4. 16 Cách chốt sale
 5. 16 Bước bán hàngBước bán hàng online thành công
 6. 25 Kỹ thuật viết quảng cáo.

VI Xây dựng data khách hàng

 1. Tối ưu Profile cá nhân
 2. Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình
 3. Tạo lập và khai thác Group

VII Cài đặt tài khoản quảng cáo

 1. Phân quyền người dùng
 2. Quản lý tài khoản quảng cáo
 3. Thêm thẻ visa an toàn
 4. Cách thức chạy quảng cáo

Bonus

 1. Kịch bản livestream
 2. Bán hàng bằng livestream
 3. Bán hàng bằng mini game
 4. Kịch bản minigame
 5. Mẫu tiêu đề quảng cáo
 6. Mẫu bài quảng cáo
 7. Công thức kiếm 1,5 tr/ ngày

our businesses partner :

YOUR COMPANY 2016.COPYRIGHT

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.