KINH DOANH THỰC CHIẾN

08h00 - 17h00

  • Hà Nội:  19 - 20 Tháng 9/2022
  • Hồ Chí Minh: Dự Kiến Tháng 10/2022 

LỊCH DỰ KIẾN

TRAINER: TRẦN TOẢN (NGƯỜI DÁM CHO ĐI)

NHẬN VÉ MỜI

HOTLINE ĐĂNG KÝ VÉ VIP 0961 88 55 99