Tổng quan khoá học
– Khoá học chia sẻ cho bạn những kiến thức công cụ, để bạn có thể gia tăng đột phá doanh số

– Bạn có hơn 100 chiến lược và những ví dụ cụ thể dễ hiểu để bạn có thể áp dụng vào trong doanh nghiệp của bạn,

– Bạn sẽ được học về 3 chỉ số quan trọng để gia tăng doanh thu. và những chiến lược cụ thể để gia tăng từng chỉ số.

Bạn có thể đăng ký tham gia khóa học tại đây: https://edu.phoenixcamp.vn/khoa-hoc/giai-ma-bi-mat-content.html

Tham khảo thêm:   Giới thiệu khóa học Mật Mã Ngày Sinh
Lịch Đào Tạo
Hotline: 0961 88 55 99
Lịch Đào Tạo